Wat betekent TrendRede2013 voor financieel dienstverleners

Wat kunnen financieel dienstverleners leren van de TrendRede 2013? 10 belangrijke hoofdlijnen en vragen om uzelf te stellen.

Eind 2012 hebben 12 Nederlandse toekomstdenkers de TrendRede 2013 gepresenteerd. Hierin is een inspirerende visie gegeven op de toekomstige veranderingen in onze manier van leven, werken, consumeren en communiceren.

Laten we de hoofdlijnen nader bekijken. Wat betekenen deze voor u als financieel dienstverlener?

1. Radicale herdefinitie

De wereld vergaat! Met deze ‘geruststellende’ woorden begint de TrendRede 2013. Maar dan de wereld zoals we die kennen. We leven in een economische, politieke, ecologische, technologische, demografische en sociaal-culturele crisis. En ze versterken elkaar. Alle systemen wankelen. We bevinden ons middenin een radicale herdefinitie.

Verlangt u terug naar het warme bad van het verleden, dan krijgt u een koude douche van de toekomst. Restauratie van het ontspoorde verleden lukt niet. We staan middenin de herdefinitie van ons (wel)zijn. Overal in de samenleving wordt gewerkt aan de fundamenten van een nieuwe wereld. Die gaan meer en meer zichtbaar worden.

Staat u open voor een nieuwe financiële wereld en bouwt u mee?

2. Samenredzaam

Volgens de TrendRede 2013 gaan we onze individuele kracht steeds meer zien als onderdeel van een groter geheel. We zoeken naar onze unieke betekenis binnen de verbanden waarin we leven. Binnen een cirkel van vertrouwen willen we ons nuttig maken voor het geheel.

We bewegen van het ik naar het gelegenheidswij. Samenredzaam wordt het motto. Gezamenlijk geven we een krachtige impuls aan een probleem, iets opbouwen of iets ondersteunen. Met gelijkgestemden bouwen we aan structuren die de bestaande irrelevant zullen maken.

De Financieel Marketeers streeft bijvoorbeeld samen met haar partners naar financiële gezondheid van alle Nederlanders. Weg van de structuur van financiële productfocus naar een structuur waar de financiële gezondheid van klanten centraal staat.

Wordt de structuur waarin u nu zit irrelevant? Aan welke toekomst bouwt u en met welke gelijkgestemden?

3. Van groeieconomie naar balanseconomie

Er volgt een tijd van het geconcentreerde streven naar minder. We willen niet langer meer, we willen beter. En minder kan beter zijn. De nieuwe wereld is er een van bijdragen in plaats van weghalen, van opwekken in plaats van onttrekken.

Op welke economie zijn uw doelstellingen en KPI’s gebaseerd?
x % omzetverhoging, groei van aantal klanten, polisdichtheid verhogen van a naar b?

Of helpt u in 2013 jouw klanten financieel gezond te worden? Gaat u helpen Euro ? besparing realiseren bij uw klanten? Helpt u hen financiële doelen te realiseren, bijvoorbeeld over 5 jaar de studie van de kinderen betalen? Etc..

4. Zelforganisatie

Nu we niet langer naar ‘buiten’ groeien, groeien we van binnen. Daar valt nog flinke winst te behalen.

Stimuleert u zelfsturing, in sociale samenhang, als de krachtige motor achter maatschappelijke vernieuwing? Stelt u regels op die passen bij de intrinsieke motivatie van uzelf, uw collega’s, leveranciers of klanten? Neemt u nieuwe maatschappelijke en commerciële initiatieven die uitgaan van het bouwen op de eigen kracht van mensen?

5. Verdrinken in de datagolf of leren zwemmen?

Technologie opent steeds nieuwe toepassingen en maakt kennis, communicatie en kapitaal breed beschikbaar. Er is een wereld te winnen door data op de juiste manier aan elkaar te koppelen. Maar het leidt ook tot knagende twijfel: hoe weten we zeker dat we niet een brokje cruciale data missen?

Software gaat de troebele datazee filteren tot schone informatie, die ons precies bereikt waar en wanneer we er behoefte aan hebben.

Maakt u al gebruik van software die u hierbij helpt, zoals het nieuwe samenwerkingsplatform voor de financiele sector Social Finance Platform? Biedt u klanten op het juiste moment de voor hen relevante informatie via het door hen gewenste mediakanaal?

6. Klimaatneutraal

De natuur heeft miljoenen jaren ervaring in adaptatie, evenwicht en samenhang. De oudste ecosystemen inspireren op dit moment de nieuwste toepassingen. Zo hebben diverse gemeentes al doelstellingen gesteld wanneer ze klimaatneutraal willen zijn.

Heeft u al klimaatneutrale doelen gesteld? Geen fysieke post meer versturen en ontvangen, zelfvoorzienend zijn met energie, elektrisch rijden etc.  Hoe helpt u uw klanten klimaatneutraal te worden? En hierdoor substantieel te besparen op energiekosten?

7. Scheidslijnen individu en virtividu verdwijnen

De toekomst vraagt van ons de vaardigheid om een probleem of kans vanuit verschillende perspectieven te bekijken. We gaan de verschillende dimensies van de realiteit onderzoeken.

We leven in een multi-dimensionale realiteit waarin de scheidslijn tussen individu en virtividu (virtuele identiteit) verdwijnt. U kunt beide tegelijk zijn. Mensen schakelen van een fysiek gesprek, naar hun sociale netwerken, whatsapp, tablet en terug. Oude scheidslijnen verdwijnen wanneer we er simpelweg bovenuit stijgen en de samenhang gaan zien.

Omarmt u de nieuwe mogelijkheden van een virtuele sociale wereld en maakt u er volop deel van uit? Of heeft u nog koudwatervrees, vindt u al die nieuwe mogelijkheden maar niets.

8. De kracht van de kleinste schakel

We maken een omslag van gedachteloos consumeren naar betekenisvol creëren. De economie komt in het teken te staan van de kracht van de kleinste schakel. Deze schakels gaan zich de komende jaren anders samenvoegen, anders verbinden. Zo wrikken ze de grote systemen los uit hun comfortabele machtspositie.

De financiële sector gaat ontzuilen. Nieuwe relevante waardenetwerken gaan ontstaan.

Maakt u deel uit van zo’n nieuw waardenetwerk of bent u er zelf een aan het opbouwen? Wat gaat u betekenisvol creëren? Hoe anticipeert u erop dat dit ook speelt bij uw klanten?

9. Dynamische samenhang

De toekomst is aan de dynamische samenhang, aan het circulair denken. Alles is met alles verbonden in steeds wisselende constellaties. Iedere stap die we zetten, als mens of als bedrijf, heeft gevolgen. Alle beslissingen die wij dagelijks nemen tellen bij elkaar op tot wereldgebeurtenissen. We leren langzaam om het grotere plaatje, de complete cirkel, bij onze besluiten te betrekken.

Bent u al in staat om de complexe relaties binnen snel veranderende omstandigheden te doorgronden en uw koers al lopende te herijken? Bevindt u zich al op een hoger niveau van overzicht? Hoe helpt u mee de waardeketen in de financiële sector slimmer, schoner en gezonder te maken?

10. Nieuwe vaardigheden

De grotere complexiteit van het circulaire denken vereist nieuwe vaardigheden, we gaan leren de koers uit onszelf te halen.

TrendRede 2013 introduceert 3 nieuwe vaardigheden:

  1. De Koersmotivator bewaakt de essentie van de organisatie en verbindt de individuele drijfveren van werknemers met de collectieve identiteit.
  2. De Datapiloot stort zich vol overgave in de datazee en bepaalt op basis van realtime analyse de optimale koers van het moment.
  3. De Holistiek Manager. Vertaalt de dynamische samenhang van de buitenwereld naar de eigen organisatie en waakt voor versimpeling en verstarring. Hij of zij richt zich op het collectieve belang.

De drie beroepen staan symbool voor een toekomst waarin we onze unieke kracht kennen, de grote samenhang zien en daartussen flexibel kunnen bewegen.

In hoeverre bereidt uw organisatie zich voor op bovenstaande 3 nieuwe vaardigheden? Heeft of haalt u dit in huis of werkt u hiervoor samen met andere bedrijven?

Bouwt u mee aan de nieuwe financiële wereld?

Hoe ziet u de nieuwe financiële wereld? Welke betekenisvolle rol wilt u daarin spelen en hoe gaat u dat bereiken?

Laten we met elkaar ideeën en ervaringen uitwisselen. Samen bouwen aan een slimmer, schoner en gezondere nieuwe financiële wereld!

Ga voor meer informatie over TrendRede 2013 naar www.trendrede.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*