Breng uw pensioen advies onder de aandacht

Bent u een van de 2055 financieel adviseurs die geregistreerd zijn voor pensioenadvies?

Nu is een uitstekend moment om uw pensioen dienstverlening onder de aandacht te brengen.

Waarom?

Pensioen is een actueel thema. De pensioen leeftijd wordt verhoogd. Mensen gaan meer premie voor hun pensioen betalen. Het wantrouwen richting de pensioensector is groot.

Pensioen is voor veel mensen een van de belangrijkste financiële regelingen waarmee ze te maken krijgen. Toch is volgens de AFM bijna 70 procent van de mensen nog “volledig pensioenonbewust”. Eind september vindt de Pensioen3Daagse plaats, met als doel het pensioenbewustzijn te verhogen.

Met pro-actieve en klantgerichte informatievoorziening kunt u een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de pensioenbewustheid.

Lees meer

Het nut van klantsegmentatie, hoe en waarom?

Klantsegmentatie. Waarom zou u het toepassen en hoe pakt u het aan? Laten we starten met drie vragen.

Wie zijn uw (potentiële) klanten?

Met wie communiceert u?

Welke behoeftes vervult uw dienstverlening?

De antwoorden op deze vragen zijn essentieel om klantcentraal te communiceren en adviseren. Want, mensen verschillen van elkaar. En u kunt niet alles zijn voor iedereen.

Klantsegmentatie helpt u goed inzicht te krijgen in uw (potentiële) klanten, zodat u per klantgroep een effectieve benadering kunt toepassen.

Laten we bekijken wat onder klantsegmentatie wordt verstaan, welke segmentatiecriteria belangrijk zijn, wat segmenteren u oplevert en hoe u klanten effectief kunt segmenteren in persona’s.

 

 

 

 

Lees meer

Hoe bouwt u een duurzame klantrelatie?

Financieel planners en adviseurs streven steeds vaker naar het verkrijgen van totaalrelaties. In praktijk blijkt dit nog niet zo’n makkelijke opgave. Van de gemiddeld 13 financiële producten die een consument bezit, blijkt slechts een klein deel ondergebracht bij een en dezelfde adviseur. Mensen maken gemiddeld gebruik van 3,2 verschillende financieel dienstverleners.

Welke stappen zet u om een klantrelatie voor het leven op te bouwen?

Lees meer